ITEM METADATA RECORD
Title: Psychose: probleemschets vanuit de huisartsgeneeskunde
Authors: De Lepeleire, Jan ×
Gielen, L
Meeschaert, A
Nijs, S
Prenen, K #
Issue Date: 2009
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:65 pages:929-934
Abstract: Samenvatting
Psychotische fenomenen en symptomen komen vaak voor in de eerste lijn. Het is een taak van de huisarts
om uit een geheel van vage symptomen te oordelen of de situatie al dan niet pluis is.
Er bestaan echter weinig diagnostisch sterke tekens die hierbij behulpzaam kunnen zijn. Extra aandacht
en diagnostische fijngevoeligheid, samen met een goed uitgebouwde samenwerking met de gespecialiseerde
sector, zijn de kernelementen om tot een goede detectie en behandeling te komen.
ISSN: 0371-683X
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
2009 de lepeleire psychose t v geneeskunde.pdf Published 85KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.