ITEM METADATA RECORD
Title: Empirische toetsing van computermodellen over denkprocessen van jonge kinderen bij aanvankelijke redactieopgaven
Authors: De Corte, Erik
Verschaffel, Lieven
Issue Date: 1985
Publisher: Acco
Host Document: Onderwijsleerprocessen. Bevindingen van Leuvens onderwijspsychologisch onderzoek.
ISBN: 90-334-1326-4
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Education and Training

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 




All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.