ITEM METADATA RECORD
Title: Vroegtijdige Zorgplanning bij ouderen in de thuissituatie. Een proefproject
Authors: Viaene, Koen ×
De Lepeleire, Jan #
Issue Date: May-2009
Series Title: Huisarts nu vol:38 pages:192-198
Abstract: INLEIDING
Vroegtijdige zorgplanning is een concept dat als doel heeft de zorg bij het levenseinde beter te doen aansluiten bij de wensen en voorkeuren van de patiënt. In dit artikel wordt op basis van de literatuur en de eerste ervaringen in rust- en verzorgingstehuizen een model van vroegtijdige zorgplanning ontwikkeld.
METHODE
In het kader van een masterproef werd een semigestructureerd
interview ontwikkeld op basis van de kennis in de literatuur en de ervaringen in de rust- en verzorgingstehuizen. Dit model werd getest bij personen ouder dan 75 jaar die in een thuissituatie
verblijven. Op het eerste tijdstip werden de patiënten tijdens een huisbezoek uitgenodigd om deel te nemen aan het proefproject.
Op het tweede tijdstip, enkele weken later, vond een overleg
plaats bij de patiënt thuis. Onmiddellijk na het gesprek beantwoordden zowel de patiënt als de arts onafhankelijk van elkaar een evaluatiedocument. De analyse gebeurde door een beschrijvende statistische functie.
RESULTATEN
Veertien geïncludeerde patiënten verleenden hun medewerking aan het onderzoek (responsratio= 87,5). De vrouw-manratio was 1,5 (9/6).
De gemiddelde leeftijd van de testpersonen bedroeg 79,5 jaar; ze kwamen hoofdzakelijk uit de arbeidersklasse.
De patiënten leden aan combinaties van verschillende chronische aandoeningen. De gemiddelde duur van een gesprek was 21 minuten; het voeren van dergelijke gesprekken was doenbaar. De patiënten betrokken redelijk weinig de familie. De arts overschatte het begrip van vroegtijdige zorgplanning bij de patiënt. Voor andere
items was er een goede correlatie tussen het oordeel van de patiënt en de arts. Er was ook een leercurve voor de artsen.
BESLUIT
Gesprekken over vroegtijdige zorgplanning zijn mogelijk. Vaakoverschat de arts de inzichten van de patiënt.
ISSN: 0775-0501
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
2009 viaene ACP drukproef.pdfMain Article Published 101KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.