ITEM METADATA RECORD
Title: Kan het denkend rekenen van 6-8-jarige basisschoolleerlingen verbeterd worden ? Een onderzoek met aanvankelijke rekenopgaven
Authors: De Corte, Erik ×
Verschaffel, Lieven #
Issue Date: 1980
Publisher: COV, n.d. Brussel
Series Title: Pedagogische periodiek : spiegel van de pedagogische stromingen in het kleuter-, het lager en het buitengewoon onderwijs vol:87 pages:312-336
ISSN: 1370-2858
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Education and Training
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.