ITEM METADATA RECORD
Title: Wat verwacht de leerkracht voor de toekomst? Een samenvatting van de onderzoeksresultaten
Authors: Van Damme, Jan
Issue Date: Oct-2008
Description: Lezing gehouden op de studiedag naar aanleiding van 175 jaar uitgeverij Van In, Brussel.
Zie http://www.vanin.be/vanin_master/page.aspx?pid=472
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Education and Training

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.