ITEM METADATA RECORD
Title: Een analyse van de representatieprocessen van beginnende eersteklassertjes bij eenvoudige optel- en aftrekvraagstukjes
Authors: De Corte, Erik
Verschaffel, Lieven
Issue Date: 1984
Publisher: Swets & Zeitlinger
Host Document: Rekenen. Balans van standpunten in theorievorming en empirisch onderzoek
ISBN: 90-265-0550-7
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Education and Training

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.