ITEM METADATA RECORD
Title: Een verantwoorde uitweg leren : over sociaal-agogisch handelen in de risicomaatschappij
Authors: Wildemeersch, Danny
Issue Date: 1995
Publisher: Katholieke Universiteit Nijmegen
Series Title: Redes uitgesproken ... aan de Katholieke universiteit Nijmegen
Description: Uitgebreide tekst van de oratie bij de aanvaarding van het ambt van hoofleraar in de sociale pedagogiek en andragogiek aan de Katholieke universiteit Nijmegen
ISBN: 90-373-0298-X
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Centre for Research on Lifelong Learning and Participation (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.