ITEM METADATA RECORD
Title: Eerherstel voor seksuele delinquenten: voltooid verleden tijd?
Authors: De Decker, Stef # ×
Issue Date: 2009
Publisher: Liga voor Mensenrechten
Series Title: Fatik: Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen vol:27 issue:122 pages:5-9
Abstract: Eind december 2008 leverde de senaatsfractie van CD&V een wetsvoorstel af dat het herstel in eer en rechten wil hervormen voor seksuele delinquenten die een aanranding van de eerbaarheid of een verkrachting pleegden ten aanzien van min 14-jarige slachtoffers. Dit voorstel kon op de nodige mediabelangstelling rekenen, en kreeg daar reeds weerwerk.
Aangezien een herstel in eer en rechten een kostbaar goed is, zijn er aan deze figuur, ook nu al, terecht strenge voorwaarden gekoppeld. Het besproken wetsvoorstel verstrengt de voorwaarden aanzienlijk en beperkt tegelijkertijd de ‘beloning’, doordat herstelde veroordelingen nog steeds een spoor nalaten.
ISSN: 0772-5167
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Institute of Criminal Law
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.