ITEM METADATA RECORD
Title: Gekregen maar niet verdiend. Ongelijkheid op school: omvang, oorzaken en gevolgen
Authors: Groenez, Steven
Issue Date: 2004
Publisher: Wolters Plantyn
Host Document: School en Samenleving edition:6 pages:53-75
Abstract: In het kader van het Steunpunt Loopbanen doorheen Onderwijs naar Arbeidsmarkt (kortweg LOA) werd het cijferboek sociale ongelijkheid in het Vlaamse onderwijs ontwikkeld. Dit artikel geeft, via een selectie van materiaal uit dit cijferboek, een algemene schets van de sociale ongelijkheid in het Vlaamse onderwijs en dit zowel in het kleuter, het lager, het secundair als het hoger onderwijs. Uit deze cijfers blijkt dat het verhaal over ongelijkheid in het onderwijs een verhaal is van een voortschrijdende sociale selectie. Op verschillende momenten in de onderwijsloopbaan beïnvloedt de reeds bereikte positie de overgebleven keuzemogelijkheden en keuzes. Bij elke volgende selectie wordt verder gefilterd, en wordt de populatie leerlingen homogener voor de volgend transities. Spijtig genoeg moeten we vaststellen dat ondanks alle inspanningen het onderwijs er niet in slaagt de sociaal ongelijke startpositie weg te werken, meer nog, de sociale ongelijkheid neemt toe naarmate de schoolloopbaan vordert. Het artikel geeft ook enkele nuttige aanwijzingen voor het beleid waarbij de aandacht vooral gaat naar de structuur van het onderwijssysteem en de actuele beleidsvragen m.b.t. de democratisering van het onderwijs.
Description: no ISBN
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Research Group Education and Lifelong Learning (-)

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.