ITEM METADATA RECORD
Title: Jobcreatie en -destructie in Vlaanderen
Authors: Geurts, Karen # ×
Issue Date: 2009
Publisher: Acco
Series Title: Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE vol:19 issue:2 pages:64-68
Abstract: In samenwerking met de RSZ werkte het HIVA een vernieuwende methodologie uit die voor het eerst een betrouwbaar beeld geeft van jobcreatie en –destructie bij Vlaamse werkgevers. De cijfers hebben betrekking op de periode vóór de crisis maar onthullen een aantal opmerkelijke patronen over de turbulentie en de flexibiliteit van onze arbeidsmarkt.
ISSN: 1379-7034
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Work and Organisation
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.