ITEM METADATA RECORD
Title: Feiten en cijfers over arbeid en gezin
Authors: Geurts, Karen # ×
Issue Date: 2003
Series Title: Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt WAV vol:13 issue:1-2 pages:194-198
Abstract: De combinatie tussen het gezins- en beroepsleven is een van de arbeidsmarktthema’s die in het maatschappelijk debat en in het beleid ruime aandacht krijgen. De onderzoekswereld publiceert
regelmatig studies over het onderwerp. Toch beschikken we in Vlaanderen niet over een recent en gedetailleerd databestand met cijfers over de arbeidsparticipatie van de bevolking naar gezinspositie. Deze publicatie vult deze lacune aan en plaatst Vlaanderen in een Europese context. Op de website stelt het Steunpunt WAV de cijfers elektronisch ter beschikking.
ISSN: 1373-4334
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Work and Organisation
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.