ITEM METADATA RECORD
Title: Jobcreatie en sterke groeiers in de Belgische economie. Een methode in ontwikkeling (voorlopige versie)
Authors: Geurts, Karen
Issue Date: 2008
Conference: Dag van de Sociologie location:Leuven date:29 May 2008
Abstract: In deze paper wordt een methode voorgesteld om jobcreatie en ‐destructie in kaart te brengen aan de hand van Belgische administratieve data. De paper beperkt zich tot het aspect van jobcreatie. Op basis van een koppeling van gegevens uit verschillende adminstratieve databanken wordt eerst een methode ontwikkeld om gegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) te corrigeren zodat deze een getrouw beeld geven van de jobcreatie bij Belgische ondernemingen. Vervolgens wordt een typologie voorgesteld van organisaties die arbeidsplaatsen creëren. Ten slotte worden twee soorten groeiers nader belicht: de starters en de sterke groeiers. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een maat voor sterke groei die een combinatie is van absolute en relatieve groei en rekening houdt met de grooteklasse van de onderneming.
Description: KEROSINE working paper
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Research Group Work and Organisation

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.