ITEM METADATA RECORD
Title: De arbeidsmarkt in de provincies en gemeenten
Authors: Geurts, Karen ×
Herremans, Wim
Malfait, Dirk
Slenders, Wendy
Van Mechelen, Natascha #
Issue Date: 2001
Series Title: Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt WAV vol:11 issue:1-2 pages:103-107
Abstract: Met het recente ‘Kaderakkoord’ tussen de Vlaamse Regering en de federale overheid inzake de lokale werkgelegenheid (de lokale werkwinkels) is weer een stap verder gezet in de decentralisering van het arbeidsmarktbeleid. Gefundeerde inzichten en gedetailleerde gegevens over de lokale arbeidsmarkt winnen daarom nog steeds aan belang. Met de provinciale Jaarboeken wordt in gespeeld op deze behoefte aan informatie. In vijf boeken wordt telkens een cijfermatig beeld gegeven van de arbeidsmarkt in één Vlaamse provincie en haar regio’s (LKC’s). De recente ontwikkelingen op het vlak van de werkgelegenheid komen aan bod alsook de vacatures, de werkloosheid en de arbeidsmarktpositie van de zogenaamde risicogroepen. Met deze bijdrage willen we de lezer alvast warm maken voor de vijfde editie van deze provinciale Jaarboeken. Hiertoe stellen we beknopt onze analyse van de gemeentelijke arbeidsmarkt in Vlaanderen voor.
ISSN: 1373-4334
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Work and Organisation
Research Centre for Organisation Studies, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.