ITEM METADATA RECORD
Title: Arbeidsmaatregelen becijferd
Authors: Geurts, Karen # ×
Issue Date: 2002
Series Title: Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt WAV vol:12 issue:1-2 pages:71-77
Abstract: In het jaarlijkse ‘Joint Employment Report’ wordt de vooruitgang die de lidstaten geboekt hebben m.b.t.de diverse werkgelegenheidsrichtsnoeren, kwantitatief geëvalueerd aan de hand van een reeks indicatoren. Een van de belangrijkste indicatoren voor richtsnoer 2 is de ‘activeringsgraad’. De nodige cijfergegevens voor deze indicator worden geleverd door een recente Eurostatdatabank: de Labour Market Policy database (LMP). De eerste resultaten van de LMP hebben betrekking op 1998 en werden in de zomer van 2001 gepubliceerd onder de titel European Social Statistics – Labour Market Policy – Expenditure and participants. De data bank en de publicatie worden hier voorgesteld en de mogelijkheden en tekortkomingen bondig besproken.
ISSN: 1373-4334
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Work and Organisation
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.