ITEM METADATA RECORD
Title: De aanvangsjaren in het secundair onderwijs. Een eerste bundeling van resultaten van het LOSO-project
Authors: Van Damme, Jan
De Troy, A.
Minnaert, Alexander
Meyer, J.
Lorent, G.
Opdenakker, Marie-Christine
Verduyckt, P.
Issue Date: 1996
Publisher: K.U.Leuven, Onderzoekscentrum voor Secundair en Hoger Onderwijs.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Education and Training

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.