ITEM METADATA RECORD
Title: Het CLB-decreet: tussen wens en realisatie. Evaluatie acht jaar na de invoering van het CLB-decreet
Other Titles: Onderzoek in opdracht van het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (OBPWO 05.01).XI
Authors: Vermaut, Hannah
Leens, Roselien
De Rick, Katleen
Depreeuw, Eric
Issue Date: 2009
Publisher: HIVA/HUB
Abstract: Het CLB-decreet van 1998 heeft de werking van de CLB’s zowel inhoudelijk als organisatorisch sterk veranderd. In opdracht van de Vlaamse minister van onderwijs ging het HIVA-K.U.Leuven in samenwerking met de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB) op een systematische manier na in welke mate de opdracht van het CLB, zoals vooropgesteld in het decreet, wenselijk is en in welke mate ze gerealiseerd wordt.<br><br>Wenselijkheid en realisatie werden zowel met een kwantitatieve methode (survey) als met een kwalitatieve methode (inhoudsanalyse en focusgroepen) in kaart gebracht, waarbij de gegevens bij verschillende betrokken partijen verzameld werden: CLB’s, scholen, organisaties uit belendende sectoren, ouders en leerlingen.
ISBN: 978-90-5550-461-9
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:School Psychology and Development in Context
Research Group Education and Lifelong Learning (-)

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Het CLB-decreet - tussen wens en realisatie.pdfBook Published 809KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.