ITEM METADATA RECORD
Title: Geschiedeniswetenschap tussen wereldbeeld en politieke dienstbaarheid. Een inleiding tot de recente ontwikkelingen van de marxistisch-leninistische historiografie in de Duitse Demokratische Republiek. (Verhandeling aangeboden tot het bekomen van de graad van licentiaat in de moderne geschiedenis. KULeuven, Fakulteit Wijsbegeerte en Letteren)
Authors: Verbeeck, Georgi
Issue Date: 1983
Publication status: submitted
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Modernity & Society 1800-2000, Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.