ITEM METADATA RECORD
Title: Trajectbegeleiding. Didactische en persoonlijke gevolgen voor studenten en andere actoren in het hoger onderwijs. Een creatieve maar kritische benadering is gewenst
Authors: Depreeuw, Eric
Issue Date: 2007
Publisher: Garant
Host Document: De meerwaarde en gevolgen van de flexibilisering van het Vlaamse hoger onderwijs. Een verkenning pages:87-94
ISBN: 978-90-441-2260-2
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:School Psychology and Development in Context

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.