ITEM METADATA RECORD
Title: De EAK-indicator van "vroegtijdige schoolverlaters": toets aan administratieve onderwijsgegevens en kritiek
Authors: Van Landeghem, Georges
Editors: Van Damme, Jan
Issue Date: 19-Feb-2009
Publisher: Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen (SSL)
Abstract: Dit rapport toont aan dat de indicator van "vroegtijdige schoolverlaters" gebaseerd op de "Enquête naar de arbeidskrachten" om diverse redenen niet geschikt is voor het opvolgen van de ongekwalificeerde uitstroom uit het Vlaams leerplichtonderwijs. De indicatoren op basis van administratieve gegevens ontwikkeld door het Steunpunt SSL vormen een geschikt alternatief.
Description: SSL-rapport nr. SSL/OD1/2008.14
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Education and Training

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
RapportSSLOD1jr2008nr14.pdfRapport (pdf) Published 716KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.