ITEM METADATA RECORD
Title: De Powell-power van tegenwoordig: leiderschap binnen de jeugdbeweging
Authors: Heyvaert, Mieke # ×
Issue Date: 2006
Publisher: Department of Social and Cultural Anthropology
Series Title: Ethnographica vol:6
Abstract: De vraag wat 'leiderschap binnen de jeugdbeweging' betekent, is het uitgangspunt van dit onderzoek.
Vanuit het sociale constructivisme wordt de positie ingenomen dat leiderschap binnen de jeugdbeweging, en de sociale realiteit in het algemeen, te complex is om het te beschouwen binnen een enkele realiteit. Dit leiderschap moet daarentegen bekeken worden vanuit verschillende perspectieven, ervaringen en verhalen die leiders en leidsters vandaag de dag innemen en beleven. De resultaten van dit onderzoek kunnen bijgevolg ook niet gegeneraliseerd worden naar alle situaties waarin leiding wordt gegeven, maar willen eerder een generatief vermogen uitstralen: individuele verhalen vertellen die anderen aanzetten tot herkenning en reflectie met betrekking tot hun eigen ervaringen met leiderschap.
Het onderzoek werd uitgevoerd door middel van interviews met acht leid(st)ers en participerende observaties in de twee takken waar deze acht mensen leiding geven, de wouters (8- tot 10-jarigen) en de givers (14- tot 16-jarigen). De onderzoeksvraag naar wat leiderschap binnen scouting betekent voor deze acht mensen werd benaderd vanuit de Grounded Theory, een inductieve methode die door het beschrijven en analysen van specifieke situaties waarin aan het concept leiderschap wordt vormgegeven tot meer algemene bevindingen omtrent het concept wilt komen. Daarnaast is het enorm belangrijk dat het unieke verhaal van deze acht leid(st)ers niet uit het ook verloren wordt, en daarom komen ze doorheen het onderzoek vaak letterlijk aan het woord.
Description: http://soc.kuleuven.be/antropologie/ethnographica/2006/heyvaert/index.htm
http://soc.kuleuven.be/antropologie/ethnographica/2006/heyvaert/introductie.htm
http://soc.kuleuven.be/antropologie/ethnographica/2006/heyvaert/procedure.htm
http://soc.kuleuven.be/antropologie/ethnographica/2006/heyvaert/resultaten.htm
ISSN: 1377-2198
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Non-KU Leuven Association publications
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.