ITEM METADATA RECORD
Title: De professionele ontwikkeling van vrouwelijke directies in het basisonderwijs: een narratief biografisch onderzoek
Authors: Janssen, V.
Kelchtermans, Geert #
Issue Date: 2000
Publisher: ICLON, Universiteit Leiden
Host Document: Onderwijsonderzoek in Nederland en Vlaanderen 2000. Proceedings van de Onderwijs Research Dagen 2000 te Leiden. pages:327-329
Conference: Onderwijs Research Dagen 2000 location:Leiden date:24-26 mei 2000
ISBN: 90-804722-2-0
Publication status: published
KU Leuven publication type: IMa
Appears in Collections:Education and Training
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.