ITEM METADATA RECORD
Title: Professionele ontwikkeling van schoolleiders; evaluatie van een opleiding voor schoolleiders Primair Onderwijs
Authors: Ballet, Katrijn
Vandenberghe, Roland
Kelchtermans, Geert
Verbiest, E. #
Issue Date: 2000
Publisher: ICLON, Universiteit Leiden
Host Document: Onderwijsonderzoek in Nederland en Vlaanderen 2000. Proceedings van de Onderwijs Research Dagen 2000 te Leiden pages:324-326
Conference: Onderwijs Research Dagen 2000 location:Leiden date:24-26 Mei 2000
ISBN: 90-804722-2-0
Publication status: published
KU Leuven publication type: IMa
Appears in Collections:Education and Training
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.