ITEM METADATA RECORD
Title: Ontwerp van een behoeftedetectieinstrument voor de permanente vorming in de land- en tuinbouwsector. Een communicatieve benadering inzake behoefteonderzoek
Authors: Beunens, Lies
Baert, Herman
Gehre, Gunter #
Issue Date: 2000
Publisher: ICLON, Universiteit Leiden
Host Document: Onderwijsonderzoek in Nederland en Vlaanderen 2000. Proceedings van de Onderwijs Research Dagen 2000 te Leiden pages:213-214
Conference: Onderwijs Research Dagen 2000 location:Leiden date:24-26 mei 2000
ISBN: 90-804722-2-0
Publication status: published
KU Leuven publication type: IMa
Appears in Collections:Centre for Research on Lifelong Learning and Participation (-)
Department of Social Work - UC Leuven
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.