ITEM METADATA RECORD
Title: Somatische en mentale comorbiditeit van chronische hoofdpijn in de Belgische algemene bevolking
Authors: Van Boven, B
Bruffaerts, Ronny ×
Bonnewyn, A
Demyttenaere, Koen #
Issue Date: 2009
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:65 issue:9 pages:398-406
Abstract: De jaarprevalentie, de somatische en mentale comorbiditeit en de gevolgen van chronische hoofdpijn bij Belgische niet-geïnstitutionaliseerde volwassenen wordt geëvalueerd. Tussen april 2001 en juni 2002 werden op basis van een representatieve tweetrapssteekproef 1.043 niet-geïnstitutionaliseerde volwassen Belgen mondeling geïnterviewd met de Composite International Diagnostic Interview, versie 3.0 (CIDI). Bij de respondenten werd het voorkomen van de volgende variabelen nagegaan: chronische hoofdpijn, andere pijncondities, chronische somatische aandoeningen en mentale stoornissen.
De geschatte jaarprevalentie van chronische hoofdpijn bedroeg 12,1%. 46,4% van de respondenten met hoofdpijn in het afgelopen jaar meldde ook nog het bestaan van een andere pijnconditie (vooral rug- of nekpijn), 17,8% werd ook gediagnosticeerd met of behandeld voor hypertensie en 20,3% had een mentale stoornis (vooral een depressieve episode of een gegeneraliseerde angststoornis). Respondenten met chronische hoofdpijn hadden 6,2% minder optimaal rolfunctioneren dan respondenten zonder chronische hoofdpijn. De comorbide somatische aandoeningen en mentale stoornissen zorgden voor 72% van het verminderde rolfunctioneren bij personen met chronische hoofdpijn.
Chronische hoofdpijn is een veelvoorkomende aandoening die vaak samen met andere somatische aandoeningen en mentale stoornissen voorkomt. Omdat de comorbiditeiten een significante rol spelen in het dagdagelijkse rolfunctioneren, dienen behandelingsrichtlijnen rekening te houden met het comorbiditeitspatroon.
ISSN: 0371-683X
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Psychiatry
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.