ITEM METADATA RECORD
Title: Mentale en somatische comorbiditeit van hypertensie in de Belgische bevolking
Authors: Marquant, Thomas
Bruffaerts, Ronny
Bonnewyn, Anke
Demyttenaere, Koen # ×
Issue Date: 2009
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:65 issue:8 pages:334-342
Abstract: Evalueren van het voorkomen, de somatische en mentale comorbiditeit en het rolfunctioneren van personen met hypertensie bij Belgische niet-geïnstitutionaliseerde volwassenen.
Tussen april 2001 en juni 2002 werden 1.043 niet-geïnstitutionaliseerde volwassen Belgen geïnterviewd met de "Composite international diagnostic interview", versie 3.0 (CIDI). Bij de respondenten werden de volgende variabelen vastgesteld: hypertensie, pijncondities, chronische somatische aandoeningen en mentale stoornissen.
De geschatte 12-maandenprevalentie van hypertensie bedraagt 11%. 76% van de respondenten met hypertensie in het afgelopen jaar meldde ook nog het bestaan van pijn (vooral rug- of nekpijn), en 11% beantwoordde ook aan de criteria van een mentale stoornis. Hypertensie zorgde voor een vermindering van 2,3% (ongeveer 0,7 dagen per maand of 8 dagen per jaar) in het dagelijkse rolfunctioneren in vergelijking met respondenten zonder hypertensie.
Hypertensie is een vaak voorkomende aandoening die bij sommige patiënten samen voorkomt met pijnsymptomen en mentale stoornissen. Als algemeen besluit kan gesteld worden dat hypertensie weinig tot geen directe impact heeft op het dagelijkse rolfunctioneren.
ISSN: 0371-683X
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Psychiatry
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.