ITEM METADATA RECORD
Title: De impact van mentale stoornissen op het dagelijks functioneren van de Belgische bevolking
Authors: Bonnewyn, Anke
Bruffaerts, Ronny
Demarest, Stefaan
Van Oyen, Herman
Demyttenaere, Koen # ×
Issue Date: 2005
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:61 issue:16 pages:1102-1109
Abstract: Met deze bijdrage willen we de impact aantonen van mentale stoornissen (stemmings-, angst-, alcoholgerelateerde stoornissen) op het dagelijks functioneren in de Belgische bevolking.
2 419 niet-geïnstitutionaliseerde Belgische volwassenen ouder dan 18 jaar werden in 2001 en 2002 geïnterviewd met behulp van een herwerkte versie van het Composite International Diagnostic Interview van de World Mental Health Surveys van de Wereldgezondheidsorganisatie (WMH-CIDI). Hiermee werd de aanwezigheid nagegaan van de bovenvermelde mentale stoornissen volgens de Diagnostic Manual of Mental Disorders, 4de versie (DSM-IV). Tevens werd de WHO Disablement Assessment Scale (WHODAS-2) afgenomen als maat van functionele beperkingen in het dagelijkse leven.
Stemmings- en angststoornissen zijn duidelijk geassocieerd met functionele beperkingen in het dagelijks functioneren en dit met betrekking tot sociale, emotionele en fysieke aspecten. Stemmingsstoornissen hebben de grootste impact: verschillende domeinen van functioneren worden aangetast, voornamelijk het sociale leven. Angststoornissen daarentegen zijn voornamelijk gerelateerd aan beperkingen met betrekking tot emotionele of fysieke aspecten. Personen met alcoholgerelateerde stoornissen melden weinig impact.
We besluiten dat mentale problemen een significante invloed hebben op het dagelijkse leven, zowel op persoonlijk, sociaal als professioneel gebied. Ook de economische impact van psychopathologie is bijgevolg aanzienlijk.
ISSN: 0371-683X
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Psychiatry (-)
Faculty of Medicine - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.