ITEM METADATA RECORD
Title: Het gebruik van psychofarmaca in de Belgische bevolking. Resultaten van de European Study on Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD)
Authors: Bruffaerts, Ronny ×
Bonnewyn, Anke
Demarest, Stefaan
Van Oyen, Herman
Demyttenaere, Koen #
Issue Date: 2005
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:61 issue:23 pages:1676-1684
Abstract: Dit artikel beschrijft het gebruik van psychofarmaca bij niet-geïnstitutionaliseerde Belgische volwassenen.
Tussen april 2001 en juni 2002 werden 2 419 personen (18+) in een representatieve steekproef van de Belgische bevolking mondeling geïnterviewd met behulp van het World Mental Health Composite International Diagnostic Interview (WMH-CIDI). Er werd niet enkel de aanwezigheid van mentale stoornissen in de laatste 12 maanden vóór het interview nagegaan, maar ook het gebruik van vier klassen psychofarmaca in diezelfde periode: antidepressiva, anxiolytica, neuroleptica en stemmingsstabilisatoren.
Iets meer dan 19% van de respondenten gebruikte pychotrope medicatie in de afgelopen 12 maanden; een mentale stoornis kwam voor bij 11%. Personen met een stemmingsstoornis gebruikten vaker een psychofarmacon (60%) dan diegenen met een alcoholgerelateerde (53%) of een angststoornis (39%). 39% van de personen met een stemmingsstoornis gebruikte een antidepressivum; 23% van diegenen met een angststoornis gebruikte een anxiolyticum. Binnen de klasse van de antidepressiva werden selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's) het vaakst gebruikt, uitgezonderd bij alcoholgerelateerde stoornissen.
Op basis van deze studie kunnen we stellen dat er in België geen overconsumptie is van psychofarmaca, maar eerder een weinig gedifferentieerd en aspecifiek gebruik ervan.
ISSN: 0371-683X
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Psychiatry
Faculty of Medicine - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.