ITEM METADATA RECORD
Title: Prevalentie van mentale stoornissen in de Belgische bevolking. Resultaten van de European Study of the Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD)
Authors: Bruffaerts, Ronny
Bonnewyn, Anke
Van Oyen, Herman
Demarest, Stefaan
Demyttenaere, Koen # ×
Issue Date: 2004
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:60 issue:2 pages:75-85
Abstract: Het doel van de European Study on Epidemiology of Mental Disorders was het vaststellen van de 12-maanden- en "lifetime"-prevalentie van mentale stoornissen bij niet-geïnstitutionaliseerde Belgische volwassenen.
Daarvoor werden tussen april 2001 en juni 2002 2.419 personen (18-plussers) in een representatieve steekproef van de Belgische bevolking geïnterviewd. Met behulp van de meest recente versie van het "Composite International Diagnostic Interview" (CIDI-2000) werd de aanwezigheid van mentale stoornissen volgens de Diagnostic Manual of Mental Disorders, 4de versie (DSM-IV), nagegaan.
Meer dan 27% van de respondenten vermeldde de aanwezigheid van minstens één mentale stoornis ooit in zijn leven; één op negen had een mentale stoornis in de laatste 12 maanden. Depressie in enge zin en alcoholmisbruik kwamen het vaakst voor op lifetimebasis, terwijl depressie in enge zin en specifieke fobie het meest voorkwamen in de 12 maanden vóór het interview. De prevalentie van psychiatrische comorbiditeit was hoog.
Mentale stoornissen komen dus veelvuldig voor. Op basis van de prevalentiecijfers uit deze nationale enquête kan gesteld worden dat meer dan twee miljoen Belgen ooit in hun leven een mentale stoornis hebben doorgemaakt. Meer dan 800.000 personen hadden een mentale stoornis in de afgelopen 12 maanden.
ISSN: 0371-683X
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Psychiatry
Faculty of Medicine - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.