ITEM METADATA RECORD
Title: Zorggebruik voor mentale stoornissen in België. Resultaten van de European Study of the Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD)
Authors: Bruffaerts, Ronny
Bonnewyn, Anke
Demarest, Stefaan
Van Oyen, Herman
Demyttenaere, Koen # ×
Issue Date: 2004
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:60 issue:11 pages:790-799
Abstract: Doel. Beschrijven van het zorggebruik om emotionele redenen bij niet-geïnstitutionaliseerde Belgische volwassenen.
Methode. Tussen april 2001 en juni 2002 werden 2.419 personen (18+) in een representatieve steekproef van de Belgische bevolking mondeling geïnterviewd met behulp van de meest recente versie van het Composite International Diagnostic Interview (CIDI-2000). De aanwezigheid van een mentale stoornis in de laatste 12 maanden vóór het interview en het gebruik van zorgvoorzieningen om emotionele redenen werden nagegaan. Daarnaast werd ook nagegaan welke soort behandeling de personen kregen.
Resultaten. Een mentale stoornis kwam voor bij 11% van de respondenten, waarvan een op drie een professionele hulpverlener raadpleegde. Personen met een stemmingsstoornis raadpleegden vaker een hulpverlener (43%) dan diegenen met een angst- (38%) of een alcoholgerelateerde stoornis (17%). De huisarts werd het vaakst geraadpleegd, al dan niet in combinatie met een psychiater. Van diegenen die hulp zochten, kreeg de meerderheid een medicamenteuze behandeling (al dan niet in combinatie met een psychologische), maar ook kreeg tot 25% geen behandeling.
Besluit. In België is het gebruik van zorgvoorzieningen bij personen met een mentale stoornis ondermaats. Bovendien krijgt een aanzienlijke proportie van diegenen die hulp zochten geen doeltreffende behandeling.
ISSN: 0371-683X
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Group Psychiatry
Faculty of Medicine - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.