ITEM METADATA RECORD
Title: Leo Vindevogel en de intrede van de nationalisten in de Oost-Vlaamse Bestendige Deputatie
Authors: Wils, Lodewijk # ×
Issue Date: 2005
Series Title: Wetenschappelijke Tijdingen op het Gebied van de Geschiedenis van de Vlaamse Beweging vol:64 pages:168-179
ISSN: 0774-532X
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Modernity & Society 1800-2000, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.