ITEM METADATA RECORD
Title: Mogelijkheden en grenzen van humor in de pastorale zorg
Authors: Vandenhoeck, Anne # ×
Issue Date: 1-Jul-2009
Series Title: Tijdschrift voor Geestelijk Leven issue:4 pages:61-68
Abstract: Humor wordt vaak gebruikt als instrument om te overleven. Maar humor heeft ook grenzen. Een verkennende bijdrage over de rol van humor in de pastorale zorg binnen de gezondheidssector
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Research Unit of Pastoral and Empirical Theology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Mogelijkheden en grenzen van humor in pastorale zorg .PDF Published 770KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.