ITEM METADATA RECORD
Title: Instructional design for team training: Development and validation of guidelines.
Other Titles: Instructional design for team training: Development and validation of guidelines.
Authors: van Berlo, Marcel; S0075081
Issue Date: 5-Jul-2005
Abstract: Slechts recent zijn organisaties begonnen met het trainen van teams. Het is echter niet altijd duidelijk welke, en hoe, onderwijskundige principes worden toegepast bij de training van teams. Het lijkt er op dat deze zijn afgeleid uit individuele functie-opleidingen, en dat er nauwelijks rekening wordt gehouden met de karakteristieke eigenschappen van teams, het leren door teams en het evalueren en verbeteren van teamprocessen. Als gevolg hiervan ligt bij het ontwikkelen van teamtrainingen voornamelijk de nadruk op technische en minder op onderwijskundige en leerpsychologische zaken. Het proces van het ontwerpen en ontwikkelen van teamtraining zou effectiever en efficiënter kunnen verlopen als hiervoor een meer formele en systematischemethode beschikbaar is. Literatuur- en veldstudies lieten zien dat er ruimte lijkt te zijn voor verbetering van de analyse en de ontwikkeling van teamtrainingen als fasen voorafgaand aan de daadwerkelijke uitvoering ervan. Dit kan bereikt worden door het geven van ondersteuning aan het personeel verantwoordelijk voor de opleidingsontwikkeling. Het onderzoek beschreven in dit proefschrift is gericht op (a) de wijze waarop opleidingsontwikkelaars ondersteund kunnen worden bij het analyseren van teamtaken en het ontwikkelen van teamtraining scenario's, (b) het valideren van deze ondersteuning, en (c) hoe de resultaten kunnen bijdragen aan een opleidingsontwikkelingsmodel voor teamtraining. Instructional Design (ID) is gericht op het analyseren van taken en competenties, het formuleren van leerdoelen, het definiëren van trainingsstrategieën en het ontwerpen van leeromgevingen. Het eerste hoofdstuk geeft een beschrijving van en reflectie op ID expertise. De karakteristieken van teams, teamprestatie en teamleren worden beschreven in hoofdstuk 2, gevolgd door een discussie over ID voor teamtraining (hoofdstuk 3). De opleidingsontwikkelaars in dit onderzoek zijn beginnende militaire opleidingsontwikkelaars. Er wordt beargumenteerd waarom richtlijnen voor hen de meest geschikte vorm van ondersteuning zouden zijn. Huidige richtlijnen voor het ontwikkelen van teamtrainingen zijn beoordeeld, en de richtlijnen die zijn ontwikkeld ter ondersteuning van de analyse van teamtaken en het ontwikkelen van teamtraining scenario's worden beschreven. Duidelijk wordt gemaakt dat er een constante spanning aanwezig is tussen nieuwe en constructivistische paradigma's op leren, de karakteristieken van ID, de behoefte aan het systematisch ontwerpen van training en de beste wijze waarop opleidingsontwikkelaars ondersteund kunnen worden. De empirische studies die zijn uitgevoerd om de richtlijnen te valideren zijn beschreven in hoofdstukken 4 en 5. Tenslotte wordt er in hoofdstuk 6 afgesloten met een discussie.
Table of Contents: SAMENVATTING V
ABSTRACT VI
DANKWOORD VII
INTRODUCTION 1
1. DESIGNING INSTRUCTIONAL SYSTEMS 7
1.1 INSTRUCTIONAL SYSTEMS DESIGN (ISD) 7
1.2 INSTRUCTIONAL DESIGN (ID) 10
1.3 THE NATURE OF ID EXPERTISE 16
1.4 SUMMARY 20
2. TEAM TRAINING FOR TEAM PERFORMANCE 21
2.1 TEAM PERFORMANCE 21
2.2 TEAM TRAINING AND TEAM LEARNING 27
2.3 SUMMARY 33
3. INSTRUCTIONAL DESIGN FOR TEAM TRAINING 35
3.1 PRINCIPLES OF TEAM LEARNING 35
3.2 REVIEW OF CURRENT GUIDELINES SUPPORTING ID FOR TEAM TRAINING 37
3.2.1 Review of more general current ID guidelines 37
3.2.2 Review of current guidelines supporting the analysis of team tasks 40
3.2.3 Review of current guidelines supporting the design of team training scenarios 43
3.2.4 Conclusion 45
3.3 DESIGN AND DEVELOPMENT OF THE TEAM ID-GUIDELINES 47
3.3.1 Guidelines supporting the analysis of team tasks 50
3.3.2 Guidelines supporting the design of team training scenarios 53
3.4 SUMMARY 58
4. TESTING THE EFFECT OF THE GUIDELINES 61
4.1 METHOD 63
4.1.1 Hypotheses 63
4.1.2 Participants 63
4.1.3 Task and materials 64
4.1.4 Design 67
4.1.5 Procedure 68
4.1.6 Data collection and data analysis 70
4.2 RESULTS OF EXPERIMENT 1: ANALYSIS OF TEAM TASKS 73
4.3 RESULTS OF EXPERIMENT 2: DESIGNING OF TEAM TRAINING SCENARIOS 82
4.4 CONCLUSIONS 90
5. TESTING THE EFFECT OF AN INTERACTIVE WORKSHOP 93
5.1 METHOD 93
5.1.1 Hypotheses 93
5.1.2 Participants 94
5.1.3 Task and materials 94
5.1.4 Design 96
5.1.5 Procedure 96
5.1.6 Data collection and data analysis 98
5.2 RESULTS 99
5.3 CONCLUSIONS 111
6. DISCUSSION 113
6.1 SUPPORT FOR INSTRUCTIONAL DESIGNERS 114
6.2 METHODOLOGY OF VALIDATING THE SUPPORT 120
6.3 AN INSTRUCTIONAL DESIGN MODEL FOR TRAINING TEAMS 122
REFERENCES 125
APPENDICES 139
APPENDIX A: INTERVIEW QUESTIONS OF THE FIELD STUDY 141
APPENDIX B: PARTICIPATING ORGANISATIONS IN FIELD STUDY 145
APPENDIX C: GUIDELINES SUPPORTING THE ANALYSIS OF TEAM TASKS 147
C.1 Phase I: Prepare 148
C.2 Phase II: Conduct and evaluate 157
C.3 Phase III: Present the results 166
C.4 Differences between experimental and control guidelines 167
APPENDIX D: GUIDELINES SUPPORTING THE DESIGN OF TEAM TRAINING SCENARIOS 173
D.1 Phase I: Prepare 174
D.2 Phase II: Design 177
D.3 Phase III: Evaluate 192
D.4 Differences between experimental and control guidelines 195
APPENDIX E: FIRE FIGHTING TEAM TASK INSTRUCTIONAL OBJECTIVES 197
APPENDIX F: TANDEM INSTRUCTIONAL OBJECTIVES 199
APPENDIX G: EVALUATION QUESTIONNAIRES FOR THE PARTICIPANTS 203
APPENDIX H: CODING SCHEME OF EXPERIMENT 1 205
APPENDIX I: CODING SCHEME OF EXPERIMENT 2 209
APPENDIX J: QUALITY ASSESSMENT QUESTIONNAIRES FOR THE EXPERT RATERS 213
APPENDIX K: EVALUATION QUESTIONNAIRE OF THE WORKSHOP 219
APPENDIX L: CODING SCHEME OF EXPERIMENT 3 221
APPENDIX M: RESULTS OF WORKSHOP EVALUATION QUESTIONNAIRE 225
UITGEBREIDE SAMENVATTING 231
CURRICULUM VITAE 253
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Education and Training

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Doctoral dissertation_VanBerlo.pdf Published 1969KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.