ITEM METADATA RECORD
Title: De landelijke parochies van het huidige Groot-Deinze in 1613-1614 volgens de visitatieverslagen van bisschop Van der Burch en de dekens Zachmoorter (Deinze) en De Mol (Tielt)
Authors: Cloet, Michel # ×
Issue Date: 2006
Publisher: Kring voor geschiedenis en kunst van Deinze en de Leiestreek
Series Title: Bijdragen tot de Geschiedenis van Deinze en de Leiestreek vol:73 pages:5-39
ISSN: 1373-640X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Early Modern History (15th-18th Centuries), Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.