ITEM METADATA RECORD
Title: Een nieuw verleden voor een nieuwe natie: een Duits model voor Zuid-Afrika?
Authors: Verbeeck, Georgi
Issue Date: 1998
Publisher: Universitaire pers
Host Document: De lectuur van het verleden: opstellen over de geschiedenis van de geschiedschrijving aangeboden aan Reginald De Schryver pages:535-564
ISBN: 90-6186-893-9
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Modernity & Society 1800-2000, Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.