ITEM METADATA RECORD
Title: De spelregels van de democratie : kiesstelsels en politieke systemen in Europa
Authors: Fiers, Stefaan
Issue Date: 2009
Publisher: Academic and Scientific Publishers
Abstract: Een democratie onderscheidt zich van een totalitair regime doordat ze haar onderdanen de kans geeft om op geregelde tijdstippen een nieuwe volksvertegenwoordiging te kiezen. Precies omdat die verkiezingen zo cruciaal zijn, dulden we daarbij geen willekeur. Verkiezingen verlopen bijgevolg op basis van strikte regels, vastgelegd in een kieswet, die bepaalt hoeveel zetels er te begeven zijn, hoeveel kiesdistricten er zijn, hoeveel vrouwen en hoeveel mannen er op de lijsten moeten staan, of je een voorkeurstem mag uitbrengen op de kandidaat van jouw keuze, enz.

Wanneer we onze eigen, vertrouwde kiesstelsels voor de verkiezing van de gemeenteraad en van de federale, deelstatelijke en Europese parlementen vergelijken met die van de ons omringende landen, springen heel grote verschillen in het oog.
De spelregels van de democratie zijn met andere woorden niet zo absoluut of overal geldend als we op het eerste gezicht zouden denken. In dit boek gaan we dieper in op de effecten van de meest courante kiesstelsels in de Westerse wereld. En die gevolgen zijn legio: voor het aantal zetels per partij, voor de stevigheid van de (coalitie)regering en dus voor de positie van de eerste minister, voor de aan- of liever afwezigheid van vrouwelijke politici en gekozenen van allochtone afkomst, voor het gemak waarmee ‘entrepreneurspartijen’ als Lijst Pim Fortuyn en Lijst Dedecker zetels halen in het parlement, voor het profiel van de gekozen politieke elite in het algemeen, en voor de aanleiding tot het presidentieel campagnevoeren...

De keuze van het kiesstelsel is met andere woorden niet zo onschuldig als het op het eerste gezicht lijkt.
ISBN: 9789054874584
Publication status: published
KU Leuven publication type: IBa
Appears in Collections:Centre for Political Research
Teacher Training, Faculty of Social Sciences

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.