ITEM METADATA RECORD
Title: De functie van B-lymfocyten in een muismodel voor chemisch geïnduceerd astma
Authors: De Vooght, Vanessa
Haenen, Steven
Nemery, Benoit
Hoet, Peter
Vanoirbeek, Jeroen #
Issue Date: 2009
Conference: Belgische Vereniging voor Pneumologie - GlaxoSmithKline Awards location:Brussels, Belgium date:9 May 2009
Abstract: Allergieën en astma zijn niet meer weg te denken uit onze hedendaagse maatschappij. Een 9-15% van alle astma gevallen kan worden toegeschreven aan beroepsmatige blootstellingen.
We hebben een muismodel ontwikkeld voor chemisch geïnduceerd astma gebruikmakend van een dermale sensibilisatie gevolgd door een luchtwegprovocatie.
Het belang van T-lymfocyten in het mechanisme van chemisch geïnduceerd astma is algemeen aanvaard. De functie van B-lymfocyten is echter niet helemaal duidelijk, mits speciek IgE maar in een minderheid van de patiënten met chemisch geïnduceerd astma wordt terug gevonden.
In deze studie onderzoeken we of B-lymfocyten een belangrijke rol spelen in ons muismodel voor chemisch geïnduceerd astma aan de hand van adoptive transfer experimenten en experimenten met B-lymfocyt knock-out muizen.

Voor de adoptive transfer van B-lymfocyten werden muizen dermaal gesensibiliseerd op dag 1 en 8 met 0.3% tolueen-2,4-diisocyanaat (TDI) opgelost in vehikel (aceton olijfolie, AOO) (20 µl/oor). Op dag 15 werden de auriculaire lymfeknopen gedissecteerd. Uit de gehele celsuspensie werden CD19+ lymfocyten geïsoleerd en vervolgens werden 175.000 B-lymfocyten ingespoten in de staartvene van naïeve muizen. 3 dagen na de transfer van B-lymfocyten werden de muizen geprovoceerd via oropharyngeale aspiratie (0.01% TDI of AOO, 20 µl).
De B-lymfocyt knock-out muizen werden dermaal gesensibiliseerd op dag 1 en 8 met 0.3% TDI of vehikel (20 µl/oor) en op dag 15 werden de muizen eenmalig geprovoceerd met 0.01% TDI of vehikel.
Methacholine reactiviteit werd 22 uur na de oropharyngeale provocatie gemeten door middel van ‘forced oscillation’ techniek. Nadien werd de luchtweginflammatie onderzocht in de broncho-alveolaire lavage (BAL) via totale en differentiële celtelling.

Naiëve muizen die een transfer kregen van gesensibiliseerde B-lymfocyten en 3 dagen nadien werden geprovoceerd met TDI vertoonden een significante toename in bronchiale hyperreactiviteit vergeleken met de controle groep. Deze muizen hadden een duidelijke luchtweginflammatie gekenmerkt door een influx van vooral neutrofielen (50%). Wanneer we de gehele celsuspensie transfereerde zonder B-lymfocyten, zagen we na provocatie met TDI geen toename in luchtwegweerstand alsook geen luchtweginflammatie. De resultaten van de adoptive transfer experimenten werden bevestigd door de B-lymfocyt knock-out muizen. Muizen gesensibiliseerd en geprovoceerd met TDI vertoonden geen verschil in bronchiale hyperreactiviteit ten opzichte van de controle groepen alsook geen luchtweginflammatie.

We kunnen concluderen dat B-lymfocyten, naast T-lymfocyten, een belangrijke rol spelen in ons muismodel van chemisch geïnduceerd astma.
Publication status: accepted
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Occupational, Environmental and Insurance Medicine (-)
Environment and Health - miscellaneous
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.