ITEM METADATA RECORD
Title: Oropharyngeale aspiratie in een muismodel voor chemisch geïnduceerd astma
Authors: De Vooght, Vanessa
Vanoirbeek, Jeroen
Nemery, Benoit
Hoet, Peter #
Issue Date: 2008
Conference: Belgische Vereniging voor Pneumologie-GlaxoSmithKline Awards date:19 April 2008
Abstract: Astma is een chronische inflammatoire longziekte. De incidentie en prevalentie neemt jaarlijks nog toe. Zo een 9-15% van alle astma gevallen kan worden toegeschreven aan beroepsmatige blootstellingen.
We hebben een muismodel ontwikkeld voor chemisch geïnduceerd astma gebruikmakend van een dermale sensibilisatie gevolgd door een luchtwegprovocatie. In deze studie vergelijken we oropharyngeale aspiratie met intranasale instillatie als methode voor de luchtwegprovocatie.

Muizen werden op dag 1 en 8 dermaal gesensibiliseerd met 0.3 % tolueen-2,4-diisocyanaat (TDI) of het vehikel (aceton olijfolie, AOO) (20 µl/oor). Op dag 15 werden de muizen geprovoceerd via intranasale instillatie (0.1% TDI of vehikel, 10 µl/neusgat) of oropharyngeale aspiratie (0.01 % TDI of vehikel, 20 µl). Een vroege luchtwegrespons werd gemeten onmiddellijk na de provocatie voor 40 minuten aan de hand van ‘whole body plethysmography’. Metacholine reactiviteit werd 22 uur later gemeten door middel van ‘forced oscillation’ techniek. Nadien werd de luchtweginflammatie onderzocht in de broncho-alveolaire lavage (BAL) via totale en differentiële celtelling. De auriculaire en mediastinale lymfeknopen werden verwijderd voor het bepalen van de verschillende lymfocyt subpopulaties en relevante cytokines. In het bloed werd totaal serum immunoglobuline (Ig) E gemeten.

Een luchtwegprovocatie, door middel van oropharyngeale aspiratie, na dermale sensibilisatie gaf geen vroege luchtwegrespons in tegenstelling tot een provocatie via intranasale instillatie. Na methacholine provocatie merkten we bij beide technieken een significante verhoging van de luchtwegweerstand vergeleken met de respectievelijke controles. Na intranasale instillatie werd de luchtweginflammatie gekenmerkt door een toename in BAL neutrofielen (15%). Na oropharyngeale aspiratie zagen we een stijging van zowel het aantal neutrofielen (40%) als eosinofielen (5-10%). In de auriculaire lymfeknopen werd er een significante toename waargenomen van T-helper, T-cytotoxische en B-lymfocyten. De mediastinale lymfeknopen vertoonde geen significante verschillen tussen vehikel en TDI behandelde muizen. Alle TDI behandelde muizen vertoonde een significante toename van het totaal serum IgE.

We kunnen concluderen dat een luchtwegprovocatie door middel van oropharyngeale aspiratie duidelijk verschillend is van intranasale instillatie. Oropharyngeale aspiratie leidt tot een betere weerspiegeling van de karakteristieken gevonden in humaan beroepsastma.
Publication status: accepted
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Occupational, Environmental and Insurance Medicine (-)
Environment and Health - miscellaneous
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.