ITEM METADATA RECORD
Title: Odysseus. Kind van de haat - man van list en geweld
Authors: Van Coillie, Geert # ×
Issue Date: 2009
Series Title: Kleio: tijdschrift voor oude talen en antieke cultuur vol:38 issue:2 pages:50-63
Abstract: Mythen en verhalen geven te denken. Het hervertellend doordenken van de Odysseus-figuur in antropologisch perspectief reveleert een fundamentele ambiguïteit van het Oud-Griekse mensbeeld. Tussen uitzinnig offergeweld (bia) en listige intelligentie (mètis) – als bron en primaire vindplaats van het menselijke ethos – bestaat een relatie van complementaire oppositie en wederzijdse implicatie.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Specific Teacher Training Programme in Social Studies and Philosophy
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.