ITEM METADATA RECORD
Title: Nieuwe hoogten voor internationaal vergelijkend onderzoek
Authors: Billiet, Jaak # ×
Issue Date: 2009
Publisher: Virtùmedia
Series Title: Sociologie Magazine vol:17 issue:2 pages:24-26
Abstract: Hoe verschilt de armoedeval in België van die in Groot-Brittannië? Internationaal vergelijkend onderzoek onthult het effect van de nationale context op het individu. Het is de onderzoekstrend in dit tijdperk van internationalisering.Auteur gaat in op de voordelen en valkuilen van deze methode.
ISSN: 1877-8216
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
20090703135418728.pdf Published 1465KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.