ITEM METADATA RECORD
Title: Systemische therapie van prostaatkanker, Deel I: Hormonale therapie
Authors: Van Poppel, Hendrik ×
Joniau, Steven
Van Den Bulck, H.
Paridaens, Robert #
Issue Date: 2004
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:60 issue:22 pages:1597-1606
Abstract: Sinds het herkennen, bijna 60 jaar geleden, van efficiëntie van de hormonale behandeling van prostaatkanker zijn de resultaten ervan, ondanks intens onderzoek en investering, weinig verbeterd. Chirurgische en medische castratie hebben gelijklopende resultaten en in vele gevallen is ook de behandeling met een antiandrogeen gelijkwaardig, vooral in de vroegere stadia.
Terwijl weinig vooruitgang is geboekt in het verbeteren van de werkzaamheid van de hormonale therapieën, is er wel een duidelijke vooruitgang met betrekking tot de levenskwaliteit van de patiënt. De zuivere antiandrogeentherapie voorkomt vervelende en soms gevaarlijke bijwerkingen van de androgeendeprivatie, maar gynaecomastie blijft een hinderlijke bijwerking van zuivere antiandrogenen.
De nieuwe concepten in de hormonale behandeling omvatten de chemopreventie, de minimale androgeenblokkade en de step-uptherapie, de intermitterende hormonale behandeling en het gebruik van LHRH-antagonisten.
Een beheersing van de werkwijze van de verschillende mogelijke hormonale behandelingen is vereist om voor elke patiënt op het juiste ogenblik de meest efficiënte en minst toxische behandeling uit te kiezen.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Urology Section (-)
Laboratory of Experimental Oncology
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.