ITEM METADATA RECORD
Title: 'Cicero's taal en nauwkeurige feitenkennis': de zoektocht naar geschikte handboeken voor het vroegste geschiedenisonderwijs aan de Zuid-Nederlandse Latijnse scholen (1777-1794)
Authors: Meirlaen, Matthias # ×
Issue Date: 2008
Publisher: Van Gorcum
Series Title: Jaarboek voor de geschiedenis van opvoeding en onderwijs vol:2008 pages:34-55
ISSN: 1568-6892
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Cultural History since 1750, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.