ITEM METADATA RECORD
Title: Worstelen met werkplekleren. Deel 1: naar een beschrijvend model van werkplekleren
Authors: Kelchtermans, Geert ×
Ballet, Katrijn
Cajot, Guido
Carnel, Kristien
März, Virginie
Maes, John
Peeters, Elien
Piot, Liesbeth
Robben, Dany #
Issue Date: 2010
Series Title: Velon Tijdschrift voor Lerarenopleiders vol:31 issue:1 pages:4-11
Abstract: Leren op de werkplek is de voorbije jaren een centraal thema
geworden in (het beleid rond) de lerarenopleiding. Door opleidingen meer te verbinden met de authentieke beroepspraktijk zouden er krachtiger leeromgevingen geschapen kunnen worden. Dit alles gaat samen met een pleidooi voor meer praktijkervaringen in de opleiding tot leraar. In het verlengde hiervan – én gestimuleerd door de recente regelgeving – werden in de lerarenopleidingen verschillende varianten van werkplekleren ingevoerd. Hoewel deze ontwikkelingen met grote vanzelfsprekendheid plaatsvinden, roepen ze de vraag op: Is werkplekleren een mogelijkheid om de opleidings-didactische ambities te realiseren? Ofschoon het ’leren op de werkplek’ een grote face validity heeft, is het fenomeen zelf behoorlijk complex, zowel conceptueel als empirisch. Daarenboven leert de ervaring dat werkplekleren niet altijd tot de verhoopte leerresultaten leidt.
Dit artikel presenteert een beschrijvend model om werkplekleren als opleidingsdidactisch vraagstuk in kaart te brengen. Het model is gebaseerd op een uitgesproken visie
op de professionele ontwikkeling van (toekomstige) leraren en een analyse van de onderzoeksliteratuur. Hiermee brengen we verslag uit over de resultaten van het onderzoek naar werkplekleren (Kelchtermans, Ballet, Peeters, März, Piot, Robben, & Maes, 2008).
ISSN: 0925-9384
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Education and Training
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
document_268.pdf Published 231KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.