ITEM METADATA RECORD
Title: Nervus-suprascapularisneuropathie, een frequent probleem
Authors: Michels, Jasmin RM ×
Peers, Koen #
Issue Date: 2006
Publisher: Reflexion Medical Network
Series Title: Ortho-Rheumato vol:4 issue:6 pages:167-171
Abstract: Schouderpathologie is een frequent probleem in de klinische praktijk. Letsels van de nervus-suprascapularis vormen een eerder zeldzame oorzaak hiervan. Het is belangrijk om nervus-suprascapularisneuropathie niet te miskennen aangezien een adequate behandeling veelal een goede uitkomst biedt. Zowel tractie als compressie van de nervus- suprascapularis kunnen het onderliggend mechanisme voor dit letsel vormen, wat de etiologische diversiteit onderstreept. Het klinisch beeld van nervus-suprascapularisneuropathie wordt gekenmerkt door kracht vermindering als gevolg van atrofie van de musculus infraspinatus en/of musculus supraspinatus al dan niet geassocieerd met posterolaterale schouderpijn.
Elektromyografie (EMG) is bijzonder geschikt om de diagnose van nervus-suprascapularisneuropathie te bevestigen. Kernspintomografie (KST) is de methode bij uitstek om de onderliggende oorzaak te detecteren. Het therapeutisch beleid is afhankelijk van de oorzaak. Meestal wordt een conservatieve houding aangenomen. Heelkunde is geïndiceerd bij nervus-suprascapularisletsels ten gevolge van ruimteinnemende processen of wanneer conservatieve therapie onvoldoende succesvol is.
ISSN: 1379-8928
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: DI
Appears in Collections:Physical Medicine and Revalidation Section (-)
Research Group for Musculoskeletal Rehabilitation
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.