ITEM METADATA RECORD
Title: Wonderen voor alledag: elf opstellen over godsdienst en samenleving in de Middeleeuwen / Door Jaap van Moolenbroek opnieuw uitgegeven bij zijn afscheid aan de Vrije Universiteit; ed. Sabrina Corbellini e.a. (Hilversum, 2006)
Authors: Meijns, Brigitte
Issue Date: 2008
Series Title: Trajecta: Tijdschrift voor de Geschiedenis van het Katholiek Leven in de Nederlanden vol:17 issue:2 pages:235-236
ISSN: 0778-8304
Publication status: published
KU Leuven publication type: RE
Appears in Collections:Medieval History, Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.