ITEM METADATA RECORD
Title: Het gebruik van de geschreven volkstalen in de oorkonden van de abdij van Ninove, met bijzondere aandacht voor het Oudfrans (1137-1350).
Other Titles: The use of the written vernacular in the charters of the abbey of Ninove , with a special emphasis on old french (1137-1350).
Authors: Peersman, Catharina
Issue Date: 9-May-2009
Abstract: Dit project beoogt sociolinguïstisch onderzoek van het oorkondecorpus van de abdij van Ninove voor wat de periode tussen 1137 (de stichting van de abdij) en 1350 (het einde van het Oudfrans) betreft. Voor het eerst wordt de analyse van de scriptae gekoppeld aan de omstandigheden waarin de oorkonden tot stand kwamen. Dit gebeurt door middel van een drievoudig analytisch model dat hiervoor werd ontwikkeld. Eerst worden namelijk de Oudfranse oorkonden geanalyseerd aan de hand van een dialectprofiel dat 65 kenmerken omvat. Daarna worden alle oorkonden voor de periode tussen 1250 en1350, of ze nu geschreven zijn in het Latijn, het Oudfrans of het Middelnederlands, geanalyseerd op een reeks sociaal-historische variabelen, die worden afgeleid uit de inhoud. De confrontatie van de resultaten voor beide analyses maakt het mogelijk om een case-study te realiseren over de opkomst en het gebruik van de geschreven volkstalen, en dan vooral het roman d’oïl (het latere Frans), in de oorkonden van de voormalige abdij van Ninove.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Medieval History, Leuven
Comparative, Historical and Applied Linguistics, Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.