ITEM METADATA RECORD
Title: Optimal Linear Controller Design for Periodic Inputs and Extended LMI Characterizations for Linear Stability and Performance (Optimaal ontwerp van lineaire regelaars voor periodische ingangssignalen en Karakterisering van lineaire stabiliteit en prestatie met uitgebreide LMIs)
Other Titles: Optimal Linear Controller Design for Periodic Inputs and Extended LMI Characterizations for Linear Stability and Performance
Authors: Pipeleers, Goele
Issue Date: 15-May-2009
Abstract: Periodische referentie- en storingssignalen komen veelvuldig voor in ing enieurstoepassingen, waarbij ze meestal veroorzaakt worden door een rote rend mechanisme of periodiek proces. In het regelaarontwerp is het uitbu iten van de eigenschappen van deze periodische signalen onmisbaar om te voldoen aan strenge vereisten voor storingsonderdrukking en trajectnavol ging in de aanwezigheid van meetruis, modelonzekerheden, ... Het eerste deel van deze thesis ontwikkelt een algemene ontwerpmethodolo gie voor lineaire regelaars in de aanwezigheid van periodische ingangssi gnalen. Deze methodologie is van toepassing op alle categorieën van rege laars die voorgesteld zijn in de literatuur, en kan hierbij de belangrij kste huidige ontwerpstrategieën reproduceren en verbeteren. Dit resultaa t is het gevolg van de volgende eigenschappen: (i) onzekerheid op de per iode wordt expliciet in rekening gebracht, (ii) verbeterde onderdrukking /navolging van het periodische ingangssignaal wordt afgewogen tegen conf licterende ontwerpvereisten, en (iii) het regelaarontwerp wordt vertaald naar een convex optimalisatieprobleem, hetgeen de efficiënte berekening van het globale optimum garandeert. Naast uitgebreide numerieke evaluat ie, wordt de praktische relevantie van de ontwerpmethodologie aangetoond door experimentele validatie op een actieve-luchtlageropstelling. Het onafhankelijke tweede deel van de thesis ontwikkelt een algemene met hodologie voor het afleiden van zogenoemde uitgebreide LMI-karakteriseri ngen voor de stabiliteit en prestatie van lineaire systemen. Deze uitgebreide LMIs laten toe om de conservativiteit te reduceren in moeili jke problemen uit de lineaire systeemtheorie en regeltechniek, zoals het regelaarontwerp met meerdere objectieven en de robuuste stabiliteit- en prestatie-analyse van systemen met onzekere parameters. Steunend op het projectie lemma, levert de voorgestelde methodologie een eenvoudig en e ensluitend bewijs voor het merendeel van de resultaten uit de literatuur , evenals voor nieuwe uitgebreide LMIs.
ISBN: 978-94-6018-069-9
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Mechanical Engineering - miscellaneous
Production Engineering, Machine Design and Automation (PMA) Section

Files in This Item:
File Status SizeFormat
PhD_GoelePipeleers.pdf Published 4346KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.