ITEM METADATA RECORD
Title: Spoorwegongevallen in treinstations, noot onder Hof Antwerpen 7 november 2007
Authors: Simoens, Dries # ×
Issue Date: 2009
Publisher: Intersentia
Series Title: Rechtskundig Weekblad vol:72(2008-2009) pages:1730-1733
Abstract: Een ongeval waarbij een trein een voetganger doodt in een station, is een verkeersongeval in de zin van artikel 29bis WAM-wet, ook al is het overkomen in de eigen bedding van de trein. Een verkeersongeval is ieder ongeval bij het zich verplaatsen van personen, met of zonder voertuig en ongeacht het type van voertuig, en dat werd veroorzaakt door het niet opvolgen van de verkeersregels, door de toestand van de weg, het vervoermiddel of de weggebruiker.
ISSN: 1782-3463
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Unit Labour and Social Security Law - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.