ITEM METADATA RECORD
Title: De Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn
Authors: Lammertyn, Frans
Issue Date: 1990
Publisher: K.U.Leuven. Sociologisch Onderzoeksinstituut
Series Title: De welzijnszorg in de Vlaamse Gemeenschap : voorzieningen en overheidsbeleid. Monografie vol:1
ISBN: 90-6784-067-X
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Centre for Sociological Research

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.