ITEM METADATA RECORD
Title: Het ging verbazend goed vooruit: het onderzoeksproject Temporelaties en metrische modulatie in de hedendaagse muziek: compositie, uitvoeringspraktijk en historisch-analytisch onderzoek
Authors: Delaere, Mark
Issue Date: 2008
Publisher: Acco
Host Document: Jaarboek 2007 Instituut voor Onderzoek in de Kunsten (Cahiers van het IvOK 5) pages:34-38
ISBN: 978 90 334 6867 4
Publication status: published
KU Leuven publication type: AHb
Appears in Collections:Musicology, Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.