ITEM METADATA RECORD
Title: Muziekrepresentatie bij kinderen: theoretische grondslagen en empirisch onderzoek
Authors: Reybrouck, Mark
Verschaffel, Lieven
Van Dooren, Wim #
Issue Date: May-2009
Publisher: vfo - VOR
Host Document: ORD 2009 K.U.Leuven. Programma en Proceedings.
Conference: Onderwijs Research Dagen location:Leuven date:27-28-29 mei 2009
Abstract: In deze bijdrage wordt een beeld geschetst van het vakdidactische onderzoek rond luistergedrag van kinderen dat momenteel loopt in het kader van een samenwerkingsverband tussen de onderzoekseenheid Musicologie en het Centrum voor Instructiepsychologie en -Technologie van de K.U.Leuven. Dit onderzoek kadert in een bredere onderzoeksagenda rond muzikaal grondslagenonderzoek met de nadruk op het inschatten en toetsen van luistergedrag, onderzoek naar vormen van representatie van muziek door luisteraars en het ontwerpen van didactische modellen voor een meer adequate omgang met muziek. Uitgaande van empirisch onderzoek naar informele grafische notaties van beluisterde muziek wordt onderzocht in welke mate en op welke manier kinderen in staat zijn om weer te geven wat ze horen (representationele competentie), en in welke mate de kinderen kunnen reflecteren over het het gebruik van die representaties (metarepresentationele competentie).
Publication status: published
KU Leuven publication type: IMa
Appears in Collections:Musicology, Leuven
Education and Training
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.